Vi lever av troverdighet og vår troverdighet er basert både på vår evne til å beskrive virkeligheten mest mulig korrekt, og på vår integritet — vi løper ikke noens ærend.Det kan være betimelig å minne om disse presseetiske grunnregler når politiinspektør Ole Hortemo ved Kristiansand politidistrikt går til frontalangrep på Fædrelandsvennen for vår dekning av gjengkriminaliteten og det nynazistiske miljøet i Kristiansand.I et møte i formannskapet i Kristiansand sist onsdag ble avisen beskyldt for å lage sensasjonsoppslag i den kyniske hensikt å øke avisens profitt. Retorisk kunne vi svare at dersom politiinspektøren er like dårlig informert om Kristiansands voldelige sosiologi som han er om avis-økonomi, lever Kristiansands innbyggere utrygt. Fædrelandsvennen er en abonnementsavis som ikke lever av å selge seg i løssalg gjennom sensasjonsoppslag.Kristiansands-politiet kjenner seg angivelig ikke igjen i Fædrelandsvennens beskrivelse av den voldelige gjengkulturen og nynazismen i Kristiansand. Og det er nettopp det som bekymrer deler av byens befolkning. For etter de henvendelser avisen mottar og har mottatt er det mange nok av byens innbyggere som kjenner seg igjen til at det burde uroe politiet. Ikke minst gjelder dette innvandrere. Og dette er ikke en medieskapt virkelighet. Denne frykten for det voldelige miljøet i sentrumsgatene nattetider har vært uttrykt lenge før avisen rettet søkelyset mot voldsfenoménene. Mange voldsepisoder blir ikke politianmeldt.Når det gjelder nynazismen har det vært en bevisst strategi fra politiets side å dysse ned virksomheten til de nynazistiske elementene i Kristiansand. Ifølge politiet selv har dette miljøet eksistert i en årrekke i byen og utviklet seg i bølger. Politiets begrunnelse for å tilsløre denne suspekte delen av vår virkelighet er at nynazistene søker publisitet og omtale av fenoménet vil kunne gi bevegelsen ny næring.Som presseorgan og informasjonsformidler ser vi det imidlertid som vårt ansvar å informere byens innbyggere om hva slags voldelige fenoméner vi har blant oss. Det er ikke byens innbyggere uvedkommende at det finnes et nazi-rede i Kristiansand ledet av tre personer som er tiltalt for drapsforsøk på en innvandrer i Stavanger med kriminelle rulleblad herfra til Stavanger. Ikke minst innvandrermiljøene i distriktet bør ha krav på denne informasjonen.Og det er ikke Kristiansands innbyggere uvedkommende at det finnes mer eller mindre organiserte ungdomsgjenger som opererer i byen nattetider med en stripe av vold etter seg.Så får byens innbyggere selv vurdere hvem som beskriver den voldelige virkeligheten i Kristiansand best - Fædrelandsvennens reportere eller Kristiansand-politiet. Mens politiet har tilsløring som strategi er det journalistiske oppdrag åpenhet. Vi har en informasjonsplikt og våre lesere et informasjonskrav. Derfor kan vi aldri tre inn i rollen som informasjonsbyrå eller klakør for politiet.