Etter at VG tidligere i år bragte en artikkel om en tungt kriminelt belastet person som var ettersøkt i forbindelse med Tøyen-drapet i Oslo, ble avisredaksjonen oppsøkt av den ettersøktes bror. I forsøket på å få stoppet videre omtale av broren i avisen kom han med voldelige trusler som ble oppfattet som livstruende av journalistene. De ble forsøkt truet til taushet.Journalister som driver kritisk journalistikk rettet mot kriminelle miljøer skal ikke finne seg i å bli drapstruet. I så måte sender Oslo byrett ut et foruroligende signal om at vårt rettsvesen er innstilt på å tolerere slike anslag mot ytringsfriheten. Det vil kunne føre til ganske uholdbare og utålelige tilstander, og vi må tro at det strider mot den vanlige rettsoppfatningen i et sivilisert samfunn med en fri presse.Derfor bør en høyere rettsinstans få anledning til å vurdere dommens juridiske holdbarhet.