Styrket samarbeid over Østersjøen

Et styrket samarbeid over Østersjøen vil tjene både klimaet og den økonomiske utviklingen i regionen.