Varoddbro

Vår tids føringer for sykkel— og gangstier er å legge dem så langt fra støyende bilvei som mulig.