Politikere er dårlige planleggere

Vi i Louises vei har fått signaler på at vi blir flyttet fra Fagerholt skole til Prestheia skole.