Om å se og bli sett

Omdømmet bedres og sykefraværet reduseres når positive arbeidsplasstiltak settes i fokus.