Spennende utkast

Skissen for ny utforming av Vestre Havn i Kristiansand som Rambøll og Næringsforeningen la fram i går er voldsomt spennende.