Fremtidsrettet budsjett?

Miljøpartiet De Grønne mener de statlige subsidiene av oljeindustrien må avskaffes.