Vestlige økonomier

Budsjettstriden i USA har i skrivende stund ikke funnet sin løsning.