Hva vil vi med Sørlandet?

Gjennom EØS-avtalen har norske regioner store muligheter til å utvikle eget næringsliv, offentlige tjenester og regionale forsknings— og innovasjonsmiljøer uten å måtte være avhengig av Stortingets bevilgninger. Er Sørlandet rede til en slik rolle?