Tjue timar i fengsel for tortur og drap

Det kan synast som om Kaing Guek Eav for mange er ein ideell syndebukk for alt som gjekk galt i «Demokratisk Kampuchea».