Uvanlig situasjon for britene

Med den parlamentariske situasjonen valget resulterte i, er det er så jevnt at det ikke utkrystalliserer seg et klart regjeringsalternativ.