• NY PROSESS: De samtaler om overflyttingsønsket, Lillesand-ordfører Arne Thomassen (t.v.), Birkenes-ordfører Arild Windsland (til h) og Iveland-ordfører Gro-Anita Mykjåland sammen med fylkesordfører i Aust-Agder, Bjørgulv Sverdrup Lund (nr to fra v). FOTO: ARKIV

Prosessen rundt fylkesbyttet

Hvis man virkelig ønsker ett Agder, er alle tidligere prosesser blitt håndtert grunnleggende feil.