Garantien – et luftslott

ALDERDOM: Er den rødgrønne regjeringens forskrift fra 2010 blitt fulgt opp i praksis?