Arbeidsinnvandringen øker

Hver åttende arbeidstaker i Norge er nå utlending. Fra 2003 til 2009 sto utlendinger for mer enn halvparten av økningen i landets sysselsetting.