Kvalitet er viktigst

Helse Sør-Øst har vedtatt at de nye retningslinjene for norsk fødetilbud skal følges ved alle sykehusene i regionen.