Propagandafilm for vold

Det er rett at Utdanningsforbundet vil forsvare vikarens juridiske rettigheter, men hovedtillitsvalgt Terje Byholt går ut over sitt mandat som fagforeningsleder når han kaller reaksjonene moralistiske.