Uverdig blokade

Alle venner av Israel her hjemme bør merke seg den debatten som nå pågår i den jødiske staten om forholdet til Gaza.