Farse

LO i Vest-Agder krever full stopp av prosessen med å slå sammen agderfylkene og truer med arbeidsrettssak. Årsaken er at de hittil verken er blitt hørt eller spurt i prosessen.