Vegring mot klare lovar

Om Stortinget og 22. juli-granskinga.