Eldrebølgen er ingen tsunami

Som intervjuobjekt bestemmer jeg ikke hva avisen finner journalistisk interessant.