Fagforeningene, sin egen største fiende?

Vi leser i Agder 4. februar om "krig" blant tillitsvalgte i Sørlandet Sykehs (SSHF).