Måling av strømforbruk

I tekniske tidsskrifter skrives det mye om nye målere med toveis kommunikasjon, der energiverket sjøl kan lese av strømforbruket hos den enkelte abonnent (og kanskje koble ut strømmen?).