Mobbing og trakassering

Det er liten tvil om at folkesykdom nr. 1 i Norge i dag er angst og depresjon. Hvorfor?