• Den meste umiddelbare virkningen var den avlastningen det var for familien til vår syke venn at noen kom og tok ansvar, skriver artikkelforfatteren. Han gir eksempler på hvordan man kan gi omsorg når en venn blir alvorlig syk. FOTO: SCANPIX

Når en venn blir alvorlig syk

Noe av det mest grunnleggende ved det å være menneske er vår evne til å søke fellesskap, vår evne til å meddele oss til andre og gjøre andre delaktige i vårt liv. Vi er fra første stund medmennesker, ikke motmennesker.