• Artikkelforfatterens råd til politikerne er at de sørger for å ha med seg praktiserende pedagoger når man ønsker forandringer i skolen. Byråkrati kan ikke fungere som arbeidsform. FOTO: SCANPIX

Norsk skole på bunnen

Hva kjennetegner en god skole?