• Bærekraftig skogforvaltning innebærer at skogen blir drevet på en måte som tilfredsstiller våre behov uten å virke negativt på kommende generasjoners mulighet til å gjøre det samme, skriver artikkelforfatteren. Situasjonen i Norge er imidlertid slik at vi hogger under halvparten av tilveksten i våre skoger. FOTO: NTB SCANPIX

Aktivt skogbruk er bra for klima

Nok en gang legger FNs klimapanel frem rapporter som tegner et dystert bilde dersom utslippene ikke reduseres.