Forventningenes fall

Rett ofte erfarer vi at utakk er verdens lønn.