• mike i dag 5 12 12 euro.JPG

Selvpisking i Alpene

Som Norge, er Sveits et lett schizofrent utenfor-/innenforland i sitt forhold til EU. At 50,3 prosent av sveitserne heretter vil være mer utenfor enn innenfor, er samtidig å be om juling.