• Skal vi få full klimaeffekt av material- og energigjenvinningen av norsk avfall, må myndighetene stille strengere miljøkrav til hvordan de ulike avfallstypene skal behandles når avfall settes ut på anbud, skriver innsenderne. Bildet er fra søppelforbrenningsanlegget Returkraft, i Kristiansand. FOTO: ARKIV

Avfallspolitikken må levere utslippskutt

Klimaet vinner på at Norge rydder opp i egen bakgård og bruker energien fra eget restavfall i det norske energisystemet.