Listhaugs debut

Årets landbruksoppgjør imøteses med spenning langt utenfor næringens egne rekker.