Ap og valg av skole

Når jeg hører Arbeiderpartifolk uttale seg, går følgende kjernesannheter igjen: Toleranse, mer demokrati, større valgfrihet og ulike former for mangfold.