Toppvervet i Kristiansand

Den som velges til ordfører bør kunne fylle viktige roller og ha et lenger perspektiv enn fire år.