Jeg synes å skimte konturene av en ny idrettsgren: «Slosskamp mellom pensjonister». Jo eldre, jo bedre! Det er kjempegøy å se på oldiser når de barker sammen i «real fight»!

Ikke at jeg vil ha noen mening om Mediehøgskolens gjøren og laden med eller ikke med likekjønnede, men den polemiske slosskampen omkring emnet, den «digger» jeg. Ikke minst når Finn H-H. plasserer Egil R-J i et horn på veggen, gryntende som en gris!

Om jeg ikke er helt feilinformert, så er førstnevnte for lengst blitt pensjonist, og når han da i tittelen hoverer over at han sjøl er så mye yngre, ja, da blir det god underholdning! Fortsett å sloss, ærede pensjonister, kanskje dere en vakker dag vil få øvelsen innlemmet i Norges Idrettsforbund?!