• Da Visit Sørlandet på et lunsjmøte 29. april la fram sin bakgrunn og sin innstilling, var det ikke et slagord – men en posisjoneringsstrategi for reiselivet i vår region, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Dyreparken. FOTO: ARKIV

Slagord og posisjonering

Det er stor forskjell på et slagord for byen og en posisjoneringsstrategi for reiselivet.