• Avisen har i sin iver etter å latterliggjøre meningsmotstandere, unnlatt å lytte til hva representanten faktisk sa: At hverdagen for småbarnsfamilier er for økonomisk krevende, og dermed føles kvinnediskriminerende når begge må arbeide full tid, mens barna er ganske små. På bildet: Hannah Dybesland på talerstolen i Mandal bystyre. FOTO: Jarle R. Martinsen

Likeverdige først når vi blir menn?

Under overskriften "Uholdbar ordning" tar lørdagens lederartikkel for seg vedtak om kontantstøtte i Mandal.