• IMG_valle-skule-2.JPG_1_1_C42A951.jpg FOTO: Johs. Bjørkeli, Johs Bjørkeli

Smått er godt

Dette er eit utrykk som ofte blir bruka av Senterparti-folk.