Sylfest Lomheim og uttalen av Munch

Når jeg hører noen nevne etternavnet til Edvard Munch, så spisser jeg ørene automatisk.