• Gud skal være allmektig, men menneskene velger sin atferd, skriver artikkelforfatteren. Gjennom det kan de leve et godt liv, men også påføres lidelse. FOTO: NTB SCANPIX

Urimeligheter ved den kristne Gud

Islam og troen på Allah får mye kritikk, men også den kristne Gud er problematisk.