Innvandringen stiger

Utlendingsdirektoratet (UDI) la nylig frem tallene for antallet asylsøkere som kom til Norge.