• DÅRLIG STEMNING: Det lyktes ikke å skape forsoning på forsoningsmøtet på Ogge i Iveland like over nyttår. Artikkelforfatteren mener særlig fylkestinget i Aust-Agder har et ansvar å tenke nytt fremover. FOTO: Torstein Øen

Opp av skyttergravene

Etter at grensekommunene fikk nei til å bytte fylke og et forsoningsmøte nylig endte uten forsoning: Hvor går Aust-Agder? Vi har bedt fem sentrale aktører om å drøfte veien videre for fylket. Tidligere har Grimstad-ordfører Hans Antonsen (V) og stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Freddy de Ruiter skrevet. I dag er det Birkenes-ordfører Arild Windsland (H).