• nav logo.jpg FOTO: SCANPIX

Oppfølging av sykemeldte

Det er beklagelig at "Trude" har en opplevelse av ikke å ha fått god nok veiledning fra NAV.