En kulturskatt

Bystyret har uttrykt at det er svært viktig å ta vare på Posebyen.