Vel blåst - lærere!

Som pensjonert lektor med 38 års erfaring fra undervisning i ungdomsskole og videregående skole vil jeg gratulere lærere og forbund med resultatet av streiken.