• Hvor mange av dem som sier at tiggerforbudet er en skam, har engasjert seg for romfolkets levevilkår i Romania? spør innsenderen. FOTO: ERLEND OLSBU

Tigging i Lillesand og Norge

Det er ikke tvil om at vi i denne debatten står overfor grunnleggende etiske dilemmaer.