Hvorfor har Israel så mange fiender?

Den arabiske verden vil utslette Israel.