Theis Salvesen gremmes

Så var det marginaliseringa da, Salvesen.