• Grove anslag tilsier at det i våre to fylker samlet hekker fra i underkant av 50 til nærmere 70 par. Det utgjør omtrent 10 % av landets totale bestand, skriver artikkelforfatteren om hubroen. FOTO: NTB SCANPIX

Hubroen - nattens store jeger i Agder

Det foregår et spennende prosjekt på Agder for tiden, der eier av kraftledningsnett, ornitologer og statlig miljøforvaltning samarbeider om å forebygge at hubro må bøte med livet på kraftmaster på grunn av farlige kraftlinjer. Men samtidig er hubroen i landsdelen truet av vindkraftanlegg, samt andre inngrep og forstyrrelse.