• Flytting av alle avdelinger til Kristiansand vil blokkere muligheten til samarbeid om spesialiserte behandlingsmetoder med andre fylker, skriver innsenderen. FOTO: Jon Anders Skau

Om sykehusplaner og storsykehus

Formannskapet i Kristiansand behandlet sykehusplanen for Sørlandet Sykehus 2030 i et møte, som ble referert i Fædrelandsvennen 13.11.14.