• Næringslivet og landbruksnæringen i Søgne og Songdalen har et stort behov for skolen. FOTO: Torstein Øen

Søgne vil ikke bli en sovekommune

Søgne og Songdalen er den største regionen i Vest Agder fylke utenfor Kristiansand. Vi ønsker ikke å bli en «sove— og bokommune», derfor krever vi en ny videregående skole.